bewustwording, creativiteit, zingeving

Hallo, fijn dat je deze site bezoekt. Ik hoop dat je de informatie kunt vinden die je zoekt. Je bent hier waarschijnlijk met een goede reden. Op zoek naar een oplossing, of op zoek naar een weg om verder te komen met jouw leven.

Ik geloof dat er voor ieder mens groei mogelijk is. Vanuit een moeilijke, misschien zelfs vastgelopen situatie, maar ook als je ogenschijnlijk denkt dat je je leven aardig op orde hebt. Groeien is een mooie zoektocht die jouw leven (nog) meer de moeite waard maakt.

In therapie ga je op zoek naar hoe jij je leven leeft. Hoe je het altijd hebt gedaan. Hoe jezelf staande hebt gehouden en wat dat je gekost heeft. Als je je daar bewust van wordt kun je ook zoeken naar mogelijkheden om hier verandering in aan te brengen. Je kunt dan op zoek naar jouw wil, je verlangens en je dromen. Op zoek naar hoe jij bent bedoeld als kind van God. En het mooie is dat er in jou een bron aanwezig is die je helpt op de weg naar heling. In ons mensen is een scheppende energie aanwezig. Die kun je gaan ontdekken en daar heb je een ander voor nodig. Je mag jouw leven in het Licht van Gods genade plaatsen. En zo mag je rustig op jou tempo groeien naar meer zingeving in je leven. Richting je bestemming, wie je mag zijn.

In dat proces van zoeken, bewust worden, je pijn tegenkomen, leren kiezen voor wat jij wilt, daarbij de obstakels serieus nemen en groeien naar je bestemming wil ik graag met je meelopen.

Henk Mostert